Szerződési feltételek

A jelen Feltételekben használt "webes tartalom" kifejezés magában foglalja, de nem kizárólagosan, a weboldalon vagy a weboldalon keresztül bemutatott szöveget, felhasználói felületet, grafikákat, védjegyeket, logókat, hangokat, zenét, szépséget, kódolást, dizájnt, architektúrát, felület megjelenését. És a fentiek kombinációja. A vállalat tulajdonosa, irányítja vagy jogosult a weboldal tartalmának felhasználására. A weboldal tartalmát szerzői jogi, szabadalmi, védjegyek és különböző szellemi tulajdonjogi és tisztességes kereskedelmi törvények védik.
A Társaság nem garantálja, hogy a weboldal vagy webtartalom bármely része, amellyel kapcsolatba lép, helyes, teljes vagy használható, vagy hogy a jövőben továbbra is helyes, teljes vagy használható állapotban lesz. A Társaságnak joga van, de nem kötelessége, hogy bármikor, bármilyen okból vagy ok nélkül hozzáadja, módosítsa, törölje, korlátozza vagy blokkolja a hozzáférést a weboldal tartalmához vagy annak egy részéhez.
Felhasználói viselkedés
A jelen weboldal tartalmának és a weboldal tartalmának felhasználása kizárólag a jelen weboldalban és a jelen Feltételekben meghatározott konkrét célokra történik. Bármilyen kereskedelmi tevékenység előzetes engedély nélkül tilos.
(2) Önnek be kell tartania a vonatkozó törvényeket és szabályozásokat, és felelősséget kell vállalnia a felhasználónév és jelszó, valamint az összes tárolt információ segítségével végrehajtott tevékenységekért. Önnek bele kell fogadnia a következő viselkedésbe:
● Ne tegyen közzé semmilyen információt diszkriminációról, rágalmazásról, rágalmazásról vagy jogsértésről.
● Ne gyűjtse össze más felhasználó hitelesítő adatait, és ne éljen vissza saját hitelesítő adataival.
● Ne hamisítson személyazonosságot, ne manipuláljon felismerési funkciókat, ne adjon meg másokat, ne képviselje másokat, ne utánozzon más személyeket vagy csoportokat.
● Nem férhet hozzá jelszavakhoz vagy bármilyen más illegális eszközhöz, hogy jogosulatlan hozzáférést szerezzen a weboldalhoz vagy a weboldalhoz kapcsolódó bármely hálózathoz.
● Ne sértse meg ezt a weboldalt vagy bármely olyan biztonsági vagy hitelesítési mechanizmust, amely erre a weboldalra hivatkozik.
● Nem használhatja ezt a weboldalt illegális vagy jogosulatlan célokra.
● A webes tartalom bármely másolatában nem törölheti a kizárólagos jogokról szóló tájékoztatót.
● Ezt a weboldal tartalmát személyes nonprofit célú hivatkozásként kell használnia, és nem szabad reprodukálnia vagy közzétenni a weboldal tartalmát egy csatlakoztatott számítógépre, illetve a weboldal tartalmát semmilyen médiumon keresztül sem közvetítenie.
● Ne változtasson a weboldal tartalmában; nem tesz semmilyen intézkedést, nem róhat indokolatlan vagy aránytalan mennyiségű információt ezen a weboldalon, rendszeren vagy hálózaton, vagy a 3C-hez kapcsolódó hálózaton vagy rendszeren.
● Nem tehet semmilyen további nyilatkozatot vagy garanciát a weboldal tartalmával kapcsolatban.
● Beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen berendezést, szoftvert vagy programot, nem zavarja meg vagy próbálja meg zavarni a weboldal működését, a tranzakció normál működését ezen a weboldalon, vagy ne zavarja meg a weboldal használatát.
Amennyiben Ön megsérti a jelen törvény rendelkezéseit, a weboldal feltételeit vagy a weboldalhoz való hozzáférést, a vállalat visszavonja az Ön weboldalára és a weboldal tartalmára vonatkozó jogokat.